WhatsApp Instagram Telefon

Diyabetik Ayak Cerrahi

Diyabetik Ayak Cerrahi Tedavi  ‘Uzuv Koruyucu Cerrahi’

Diyabetik Ayak yarasında ve enfeksiyonunda günümüzde ne yazık ki birçok hasta uygun zamanda uygun tedaviye ulaşamadığından major amputasyon (çoğunlukla dizaltı) uygulanmakta ve uzuv kaybına uğramaktadır. Ayak bileği seviyesinin üstünde uzuv kaybı yaşayan olguların yarısı 5 yıl içerisinde hayatını  kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle diyabetik ayak tedavisinde uzuv koruyucu cerrahi uygulanması son derece önemlidir.

Cerrahi Tedavi

Hastalarda diyabetik ayak yarası bütüncül olarak (nöropati varlığı, damarsal yapının durumu ve yara ile enfeksiyonun anatomik yayılımı) değerlendirilmelidir. Bacak ve ayak damarlarında  tıkanıklık mevcut ise kalp damar cerrahisi ile konsülte edilerek damar yapısına yönelik tedavi belirlenmelidir. Çekilen röntgen, sintigrafi yada MRI ile enfeksiyonun ayağın hangi anatomik kompartmanlarına yayıldığı, kemik doku tutulumu (osteomiyelit) ortopedi hekimi tarafından belirlenmelidir.

Ayak ucunda lokalize nekroz (gangren-siyahlaşma)  içermeyen olgularda mevcut yaranın cerrahi debridmanı sonrası yara bakımına geçilmesi, debridman sonrası alınan kültür ile olası mikroorganizmaların tespiti ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı konsültasyonu ile antibiyotik tedavisi başlanması önemlidir. Enfeksiyon tedavisi sonrası yaranın yeterli granülasyonu (iyileşme) dokusu oluşumu sonrası yaranın rekonstrüksiyonu (kapatılması) işlemine geçilir.

Diyabetik ayak yarasında nekroz (gangren) mevcut ise nekroz alanı yada kanlanmanın daha iyi olduğu anatomik sınırdan sınırlı amputasyon uygulaması yapılır. Enfeksiyon varlığında  ve tek seansta yara kapamanın mümkün olmadığı durumlarda açık amputasyon işlemi uygulanır.

Yara Kapatılması işlemi; kısmi cilt grefti uygulaması, lokal yada serbest flep uygulamaları ile veya  yara hacmi küçükse sekonder( ikincil) iyileşme gibi seçenekler aracılığıyla yara kapama  gerçekleştirilir.

Tedavi Sıralaması NASIL OLMALIDIR?

Diyabetik ayak enfeksiyonuna bağlı sepsis bulguları  veya kompartman sendromu ( enfeksiyon nedeniyle oluşan şişlik ve apse nedeniyle damar yatağında kan akımının azalması yada tamamen durması durumu) mevcut olan  hastalarda öncelikle ortopedi uzmanı tarafından en kısa sürede cerrahi debridman yapılarak apsenin boşaltılması ve  doku basıncının azaltılması gerekir. Sonrasında kalp damar cerrahisi tarafında damar tıkanıklığına yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Diyabetik Ayak Cerrahi