WhatsApp Instagram Telefon

Diyabetik Ayak Yaralarında Modern Yardımcı Tedavi Yöntemleri

Yardımcı Debridman Yöntemleri.

Versajet : Yüksek akımlı (Jet) su ile yara debridmanı tekniğidir.

 • Ölü ve canlı doku ayrımı daha keskin sınır ile belirlenir 
 • Ölü doku yaradan hızlıca uzaklaştırılması sağlanır.
 • Yara kapama . cilt grefti uygulaması için düzgün ve hızlı şekilde yara yatağı- granülasyon dokusu oluşumunu sağlar. 
 • Hastane yatış süresini kısaltır.

Modern Yara Bakım Teknik ve Ürünleri

Diyabetik yarasına standart bir yaklaşım yoktur. Her yara kendi koşullarına göre değerlendirilerek yara bakımı planlanmalıdır. Günümüzde bu yaklaşımı desteklemek amacıyla farklı yara bakım ürünleri ve teknikleri geliştirilmiştir.

VAC ( Vakum Yardımlı Yara Kapama) 

Bu entegre yara yönetimi sistemleri;

 

 • Yara yatağını hazırlayarak yara iyileşmesini hızlandırır 
 • Yara bölgesindeki ödemi azaltır
 • Granülasyon dokusu oluşumunu ve perfüzyonu artırır 
 • Eksüda ve bulaşıcı materyallerin uzaklaştırılması

EGF (Epidermal Büyüme Faktörü) 

 • İyileşmeyen diyabetik ayak ülserlerinde iyileşmeyi hızlandırdığı, ülser alanını küçülttüğü gösterilmiştir.
 • İyileşmiş olan ülser yerinde tekrarlayan lezyon oluşumu riskini ve hastanede yatma sürelerini de azalttığı gösterilmiştir.
 • EGF, topikal ve intralezyonel formlarıyla diyabetik ayak tedavisinde giderek daha yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır.
 • Haftada 2 seans uygulanabilir.

Kök Hücre Tedavisi: 

Yağ dokusu ve kemik iliğinden elde edilebilmektedir. Özellikle uzun süredir iyileşmeyen yaralarda yeni kan damarı oluşumunu artırır.

Ozon Tedavisi

Kronik iyileşmeyen olgularda  majör tedavi yöntemi ile ozon torbalama yöntemi uygulanır. Majör tedavi yönteminde; Belli miktarda hastadan alınan kan ozon ile karıştırılarak vücuda geri verilir. Torbalama yöntemi ise; Özel torbalar ile yara olan bölge sarılır. Torbanın içerisine bir miktar ozon gazı verilir. Torbalama yöntemi ile yaralı olan bölgede oksijen miktarı artar. Kendini yenileyen hücre ve dokular ile onarım süreci başlar.Yara iyileşme hızına göre haftada 2 yada 3 seans uygulanabilir.