WhatsApp Instagram Telefon

Diyabetik Charcot Hastalığı

Uzun süreli diyabet tanısı almış hastalarda sinir hasarı (diyabetik nöropati) gelişimi sonrası ayakta açık yara ve kemik deformitesi olarak klinik bulgular veren ciddi sonuçları olan bir  hastalıktır. Erken tanı konmadığı yada doğru şekilde tedavi edilmediğinde uzuv kaybına yol açabilir. Nöropatiye bağlı gelişen hissizlik, ayakta açık yara oluşumuna ve kemik yapısında gelişen zayıflık sonrası kırık ve deformite gelişimine neden olur.
Ayakta kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ilk karşılaşılan şikayetlerdir. Nöropati ağırlaştıkça ağrı şikayeti ortadan kalkar. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte ciltte yaralar, kemiksel çıkıntılar ve ayağın anatomik yapısını, işlevini bozan eklem bozuklukları gözlenir.
Tanı için hikaye ve fizik muayene bulguları çoğu zaman yeterlidir. Erken evre bulguları çoğu zaman enfeksiyon ile karıştırılır. Direkt grafi ile genellikle tanı konabilir.

Diyabetik Charcot Hastalığı Tedavisi

Hastalık hangi evrede olursa olsun amaç, hastalığın seyri boyunca meydana gelecek yumuşak doku hasarı ve kemik deformitelerine engel olmak ve tedavi sonunda, yere düzgün basan, stabil bir ayak elde etmektir. Başlangıç aşamasında TAM KONTAKT ALÇI VE ayağın yükten kurtarılması önerilir. 2 hafta ara ile yenilenmesi ve yük verilmemesi önemlidir. Buna rağmen ayakta açık yara ve kemik deformitesinin oluştuğu olgularda cerrahi müdahale ile kemik dokudan kemik çıkıntıları ve osteotomi fiksasyon ameliyatı yapılabilir. cerrahi müdahalede osteotomi ve mevcut deformitenin fiksasyonu hedeflenir.